=

Orestes Ferrara - El Coronel

La Guerra Hispano Americana

La Guerra de Independencia Cubana